ที่อยู่:
สำนักงานสมาคม  ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช 
โทรศัพท์:
โทร. 02-727-3342
โทรสาร:
โทรสาร 02-727-3343
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
e-mail : nida_alumni@nida.ac.th