สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ The 5th NIDA King’s Cup Donated by NIDA Alumni Association ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กม.9 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม: แข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณศุภเกียรติ ตันตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร  ได้มาร่วมงาน  คืนสู่เหย้าคณะสถิติประยุกต์ “Orange Night 2015 ”    และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่สมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์  จำนวน 20,000 บาท โดยผู้รับมอบคือ สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม: สนับสนุนการจัดงาน คืนสู่เหย้าคณะสถิติประยุกต์ “Orange Night 2015”

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พ.อ.กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการสมาคม  ได้มาร่วมงานร่วมกับผู้บริหารสถาบัน  ในช่วงเย็นของวันที่ 2 กันยายน 2558  คือ พบปะหารือกับนายกสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ คนล่าสุด คือ คุณปัญญา ผลธัญญา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อาทิ คุณอัจฉราวรรณ  ลิ้มเล็งเลิศ ต่อจากนั้นได้ไปร่วมงานฉลองวาระพิเศษ คืนสู่เหย้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า ในรูปแบบงาน กาล่า ค็อกเทล และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นิสดาร์ก  เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในงาน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง และได้รับเกียรติพิเศษจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอีกด้วย

 

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครู ประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า และจัดงานเลี้ยงอาหารแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่าดีเด่น พร้อมครอบครัว ณ Hall of Fame (หอเกียรติยศ) อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558

          ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เชิญนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และเคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง นั้น ได้มีผู้แทนสมาคม คือ คุณดำรงค์ รุ่งเรืองสิ่งแวดล้อม คุณดำรงค์ รุ่งเรือง ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว และพลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนาและที่ปรึกษากิตตมศักดิ์สมาคมฯ  ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมปลูกป่า และ ทำโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

อ่านเพิ่มเติม: สานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม