สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดกิจกรรมกาชาดนิด้า  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน  2559 ณ สวนน้ำพัฒนธารา นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ร้านกาชาดนิด้า สพบ.

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 17.09 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อองค์พระ และมีพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 หมาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม: คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ เชิญเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า และโอกาสครบรอบ 50 ปีสถาบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม  ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี  เพื่อเป็นความระลึกถึงและขอบคุณในการสนับสนุนสมาคมร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม: สวัสดีปีใหม่ 2559