พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม: สลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ณ บริเวณ สวนน้ำตก รอบศาลาพระพุทธรูป นิด้า ข้างสนามฟุตบอล ประตูทางเข้า 2

อ่านเพิ่มเติม: ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน..

          วันที่ 20 ตตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน Kick off เปิดตัว "กาชาดนิด้าออนไลน์ ประจำปี 2563" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวชี้แจงความเป็นมาและรูปแบบการจัดงานกาชาดนิด้าออนไลน์ในครั้งนี้ 

อ่านเพิ่มเติม: Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563

นักศึกษาภาคปกติร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชาสัมพันธ์และขายสลากกาชาดนิด้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุุลาคมและวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม: ประชาสัมพันธ์และขายสลากกาชาดนิด้า

          สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ UOB Bank จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.- 17.30 น. ณ ห้องอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

          ยกระดับธุรกิจไทย ก้าวไกลไปกับ Alibaba โดย วิทยากร..คุณชภัฏศา บุพทักษิณ (นุ้ย) ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญ ALIBABA.COM Feyverly Co., Ltd. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ecommerce แนะนำการสมัครใช้ Alibaba รวมถึง ทำ workshop เป็นรายบุคคล สอนการลงสินค้าขึ้นขายบน Alibaba. และ Biz Smart  โดยคุณพิษณุ หิรัญพฤกษณ์ BB Senior Team Leader3

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-Commerce Alibaba & Biz Smart