เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สถาบันได้ร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้วาง พานพุ่มถวายราชสักการะ และพลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้นำเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย บุคลากร นายกสมาคมศิษย์เก่านิด้าคณะต่างๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม พลเอกธีระเดข ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้ประสานงานโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาฯ และผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า พร้อมด้วย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมป่าไม้ โรงเรียนพื้นที่และชาวชุมชน จัดโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ซอยอยู่วิทยา 10 (จุดตัดคลองลำสลิดทองบนและคลองบึงนายรุ่ง) ถนนอยู่วิทยา เขตหนองจอก กทม. โดยกิจกรรมภายในงาน มีการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกริมคลองบึงนายรุ่ง และคลองลำสลิดทอง พร้อมด้วยตัวแทนสายคลองรับมอบต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อไปปลูกยังคลองอื่นๆตามที่ได้ขุดลอกไว้แล้วอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชาชน

Csr สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า รศ.นิด้า เยียวยา ให้กำลังใจ หลังน้ำท่วมใต้ ปี 2560 นครศรีฯ. พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: เยียวยา ให้กำลังใจ หลังน้ำท่วมใต้ ปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ ชมรม คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ ดำเนินภาระกิจ ปลูกป่า ปีที่ 4 วันที่ 6 - 8 ก.ค.61 เรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกป่า ปีที่ 4

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1” (Management Innovations in the Modern Globalized Economy for Top Executives - NIDA MAX) กล่าวเชิญชวนผู้สนใจให้สมัครหลักสูตร อบรมนักบริหารระดับสูง NIDA MAX

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการ “NIDA MAX” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชั้น 10,11 อาคารนวมินทราธิราช โทรศัพท์ 0-2727-3879, 3701, 3871 หรือ http://gspa.nida.ac.th/th/training/max พร้อมทั้งกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครที่ โทรสาร 0-2375-1297 FB: ค้น NidaMax