เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปลูกต้นรวงผึ้งวันวิสาขบูชา

ขอแสดงความยินดีกับ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: แสดงความยินดี

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ และคณาจารย์ต่างๆ ชองสถาบัน พร้อมกับ คณะกรรมการสมาคมและน้องๆ สโมสรนักศึกษา มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ Hall of Frame เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานสังสรรค์ปีใหม่ สมาคม.

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” จัดกิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็น ข้าว ผ้าห่ม และปูนทำทางถนน ให้กับ ชาวบ้าน ดงพญา บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่ม ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกรัก กับ คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” ปลูกป่า valentile ปลูกต้นไม้ด้วยความรัก โดย ร่วมงาน พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูป่า” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.สันติสุข จ.น่าน 

อ่านเพิ่มเติม: ปลูกป่า เขาหัวโล้น น่าน ร่วมกับ ชมรมคนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ และสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย...

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรม”ทำความดีมีความสุข” จัดกิจกรรม ทำความดี มีความสุข ปีที่ 13 มอบทุนการศึกษา ให้กับ เด็กนักเรียนที่ยากไร้ โรงเรียน ห้วยปลาหลด และโรงเรียนบนดอยมูเซอร์ อ.แม่สอด จ.ตาก รวม 7 โรงเรียน 185 ทุนๆละ 1,000 รวม 185,000 บาท พร้อมกับบริจาคอุปกรณ์ เครื่องเรียน เครื่องกีฬา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเล่น ยาเวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็น  รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนกว่า 500 คน เมือวันที่ 5 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ อ.แม่สอด จ.ตาก