ชมเบื้องหน้า เบื้องหลัง สรุปงาน ร้านกาชาดนิด้า ปี62 ณ สวนลุม 15-24 พ.ย.62 ขอบคุณ ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้อง นิด้า กว่างานจะสำเร็จด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม: นิด้า ให้กาชาด ส่งต่อการให้ที่งดงาม

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรอาวุโส เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

          สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” ร่วมใจ ช่วยภัย น้ำท่วม คนอีสาน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ 19 ก.ย. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำของบริจาคลงพื้นที่ 6 จุด 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมใจ ช่วยภัย น้ำท่วม คนอีสาน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ 19 ก.ย. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเฝ้าถวายรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 จำนวน 1,500,000 บาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อ่านเพิ่มเติม: เข้าเฝ้าถวายรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานไหว้ครู และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานไหว้ครู และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น