โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (NIDA MAX) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานบริจาค NIDA Talk>To Home เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่อมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

          สติกเกอร์ไลน์ Witty NIDA : by NIDA Alumni Connect 40 ตัว น่ารักๆ มาแล้วจ้า โหลดใช้งานได้แล้วในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม: Download ใช้งานได้แล้วในวันนี้

          สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า และ เครือนิด้า สีคิ้ว ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและชมรมทำความดีมีความสุข จัดโครงการทำความดีมีความสุข ปีที่ 14 ณ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา มากกว่าทุกปี โดยได้มอบทุนการศึกษา 360 ทุน 397,500 บาท  มอบเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 13 โรงเรียน 140,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 537,500 บาท นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็ก และชาวบ้าน 600 คน  แจกเครืองเรียน ขนม ตุ๊กตา ผ้าห่ม 400 คน เล่นเกม สนุกชิงรางวัล กิจกรรม “เด็กดี โตไปไม่โกง” อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการทำความดีมีความสุข ปีที่ 14

          สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เดินทางไปร่วมงาน เครือข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ครั้งที่ 24 จังหวัดอุดรธานี 24th Nida Network 2020 in Udonthani “ฮักแพง แบ่งปัน โฮมกัน GSPA” ซึ่งจัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ช่วงเช้า คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตร MPA MPPM ทุกศูนย์การศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรม รศ.นิด้า "นิด้าสานฝัน แบ่งปันน้องๆ" โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยหมากกล่ำ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม: 24th NIDA Network 2020 in Udonthani

เมื่อวันที่ 2 - 3  มกราคม 2563 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ของนิด้า

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๐