นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ให้ 7 โรงพยาบาล จากการรับบริจาคเป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท และรวมสิ่งบริจาคจากเครือข่ายนิด้า ดังนี้

 1.โรงพยาบาลระยอง     

1.หน้ากาก surgical mask 100 กล่อง (50ชิ้น) รวม 5,000 ชิ้น    
2.หน้ากาก N95 3 กล่องๆละ 20 ชิ้น รวม 60 ชิ้น    
3.หน้ากาก Faceshield 10 โหล 120 อัน + 100 อัน รวม 220 อัน    
4.ชุด ป้องกันเชื้อ PPE  20 ชุด    
5.ถุงมือ  L จำนวน 5 กล่องๆละ 200    
6.ถุงมือ Mจำนวน 5 กล่องๆละ 200    
7.แอลกอฮอล์ 3 ลังๆละ 19 ขวด

2.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

1.หน้ากาก surgical mask 50 กล่อง (50ชิ้น) รวม 250 ชิ้น    
2.หน้ากาก N95 2 กล่องๆละ 20 ชิ้น รวม 40 ชิ้น    
3.หน้ากาก Faceshield 10 โหล 120 อัน    
4.ชุด ป้องกันเชื้อ PPE  15 ชุด

3.โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี     

1.หน้ากาก surgical mask 50 กล่อง (50ชิ้น) รวม 2,500 ชิ้น    
2.หน้ากาก N95 2 กล่องๆละ 20 ชิ้น รวม 40 ชิ้น    
3.หน้ากาก Faceshield 10 โหล 120 อัน    
4.ชุด ป้องกันเชื้อ PPE  15 ชุด

4.โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง     

1.หน้ากาก surgical mask 50 กล่อง (50ชิ้น)  รวม 2,500 ชิ้น      
2.หน้ากาก N95 3 กล่องๆละ 20 ชิ้น  รวม 60     
3.หน้ากาก Faceshield 10 โหล 120 อัน    
4.ชุด ป้องกันเชื้อ PPE  15 ชุด

5.โรงพยาบาลปากช่อง จ.นครราชสีมา    

1.หน้ากาก surgical mask 50 กล่อง (50ชิ้น)  รวม 2,500 ชิ้น      
2.หน้ากาก N95 3 กล่องๆละ 20 ชิ้น  รวม 60 ชิ้น    
3.หน้ากาก Faceshield 10 โหล 120 อัน    
4.ชุด ป้องกันเชื้อ PPE  15 ชุด

6.โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก    

1.หน้ากาก surgical mask 100 กล่อง (50ชิ้น) รวม 5,000 ชิ้น    
2.หน้ากาก N95 3 กล่องๆละ 20 ชิ้น รวม 60 ชิ้น       
3.หน้ากาก Faceshield 10 โหล 120 อัน    
4.ชุด ป้องกันเชื้อ PPE  15 ชุด    
5.ถุงมือ  L จำนวน 5 กล่องๆละ 200.    
6.ถุงมือ Mจำนวน 5 กล่องๆละ 200.    
7.เจลแอลกอฮอล์ 69 หลอด     
8.ครีมอาบน้ำ 50 ขวด    
9.แอลกอฮอล์ 3 ลังๆละ 19 ชวด

7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระใต้  จ.นครราชสีมา     

1.หน้ากาก surgical mask 20 กล่อง (50ชิ้น)  รวม 1,000 ชิ้น