สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ณ บริเวณ สวนน้ำตก รอบศาลาพระพุทธรูป นิด้า ข้างสนามฟุตบอล ประตูทางเข้า 2

  • สนุกกับ”ตักไข่นิด้า” เพียงซื้อคูปอง 40 บาท ลุ้นแลกรางวัลสุดคุ้มมากมาย 
  • อาหารสุดอร่อยมนราคาถูกสุดๆ กับ ร้านสหฟาร์มนิด้า
  • สินค้าดีราคาประหยัด จาก คณะต่างๆของนิด้าและร้านค้าชุมชน 30ร้าน จาก10 เขตรอบนิด้า
  • ชมการแสดงที่น่าประทับใจ
  • การแสดงกลางแจ้ง จากเขตลาดพร้าว
  • ดนตรีโพล์คซอง จากเครือข่ายจิตอาสาพัฒนากทม.โซนเหนือและโซนตะวันออก
  • ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการสาธิตประดิษฐ์วัสดุรีไซเคิลให้เป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน
  • สนุกกับซุ้มจับของรางวัลสินค้าชุมชน 

 รายได้ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย และช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม