สติกเกอร์ไลน์ Witty NIDA : by NIDA Alumni Connect 40 ตัว น่ารักๆ มาแล้วจ้า โหลดใช้งานได้แล้วในวันนี้

         สัญลักษณ์ mascot ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นตัว"Witty" วิตตี้ นกฮูก สัตว์ที่มีความสามารถมองได้ไกลและรอบทิศทาง เปรียบเหมือน ศิษย์นิด้า ผู้ที่มองได้รอบทิศ เป็นผู้มีความรู้ มีความฉลาดหลักแหลม ปราดเปรื่องและมีไหวพริบ สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Wisdom for Change) รายได้จากการโหลดสติกเกอร์ Wiity NIDA จะนำไป พัฒนา App: NIDA Alumni Connect และ รวบรวมเข้ากองทุนสมาคม นักศึกษาเก่า นิด้า เพื่อช่วยเหลือสังคม

https://store.line.me/stickershop/product/10342736