ชมเบื้องหน้า เบื้องหลัง สรุปงาน ร้านกาชาดนิด้า ปี62 ณ สวนลุม 15-24 พ.ย.62 ขอบคุณ ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้อง นิด้า กว่างานจะสำเร็จด้วยดี