เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานไหว้ครู และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2562