สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” จัดกิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็น ข้าว ผ้าห่ม และปูนทำทางถนน ให้กับ ชาวบ้าน ดงพญา บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่ม ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกรัก กับ คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” ปลูกป่า valentile ปลูกต้นไม้ด้วยความรัก โดย ร่วมงาน พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูป่า” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.สันติสุข จ.น่าน 

 

@ ปลูกต้นกล้า เรือนเพาะชำ  
@ ชิม ใช้ ช๊อป ผลิตผลจากป่า  
@ ชมคอนเสริท “ปลูกรัก ปลูกป่าในใจคน” ในบรรยากาศแสนสวยงาม อร่ามด้วยทุ่งดาวเรือง

พร้อมทั้งร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่า..ตามรอย พ่อหลวง ปี 5 วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 เยี่ยมชม ตรวจสอบการเติบโตต้นไม้ ที่ปลูกไว้  3 พื้นที่ จ.น่าน (อ.ทุ่งช้าง, อ.สันติสุข,อ.ภูเพียง)