เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีเคารพธงชาติและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนปัญญา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน