คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณศุภเกียรติ ตันตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร  ได้มาร่วมงาน  คืนสู่เหย้าคณะสถิติประยุกต์ “Orange Night 2015 ”    และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่สมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์  จำนวน 20,000 บาท โดยผู้รับมอบคือ สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์

 

          บรรยากาศการจัดงาน  เริ่มตั้งแต่พิธีมุทิตาจิตคณาจารย์ของคณะสถิติตประยุกต์ รุ่นแรกๆ จนถึงรุ่นปัจจุบัน การมอบช่อดอกไม้แด่นักศึกษาเก่าดีเด่นของคณะสถิติประยุกต์ตลอดหลายปีสิบปีที่ผ่านมา ทำให้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งการพบปะ สังสรรค์นานทีปีครั้งของชาวสถิติประยุกต์ที่มีแต่ความอบอุ่นตลอดค่ำคืนของงาน   ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นิด้า  เมื่อวันเสาร์ที่  14 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา