สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ The 5th NIDA King’s Cup Donated by NIDA Alumni Association ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กม.9 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก