ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

Facebook: NIDA Alumni

สมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.

สมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.

รายละเอียดเพิ่มเติม NIDA Alumni

กิจกรรมสมาคม

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

          พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...