ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกรุ่น ทุกศูนย์ฯ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกรุ่น ทุกศูนย์ฯ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

.

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกรุ่น

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกรุ่น

Facebook: NIDA Alumni

กิจกรรมสมาคม

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

         นิด้าร่วมใจ ช่วยภัย covid-19 รอบ 2 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...

          พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...