เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มอบหมายให้สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนสถาบันร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมี พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนวางพานพุ่ม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านเพิ่มเติม: จุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สถาบันได้ร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้วาง พานพุ่มถวายราชสักการะ และพลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้นำเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย บุคลากร นายกสมาคมศิษย์เก่านิด้าคณะต่างๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ

สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ ชมรม คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ ดำเนินภาระกิจ ปลูกป่า ปีที่ 4 วันที่ 6 - 8 ก.ค.61 เรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกป่า ปีที่ 4

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม พลเอกธีระเดข ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้ประสานงานโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาฯ และผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า พร้อมด้วย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมป่าไม้ โรงเรียนพื้นที่และชาวชุมชน จัดโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ซอยอยู่วิทยา 10 (จุดตัดคลองลำสลิดทองบนและคลองบึงนายรุ่ง) ถนนอยู่วิทยา เขตหนองจอก กทม. โดยกิจกรรมภายในงาน มีการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกริมคลองบึงนายรุ่ง และคลองลำสลิดทอง พร้อมด้วยตัวแทนสายคลองรับมอบต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อไปปลูกยังคลองอื่นๆตามที่ได้ขุดลอกไว้แล้วอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชาชน

Csr สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า รศ.นิด้า เยียวยา ให้กำลังใจ หลังน้ำท่วมใต้ ปี 2560 นครศรีฯ. พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: เยียวยา ให้กำลังใจ หลังน้ำท่วมใต้ ปี 2560