ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ สนาม ปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7 /2563 ห้อง VIP 6 สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 /2563

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4 /2563 ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามแนบ กดอ่านที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

          โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (NIDA MAX) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานบริจาค NIDA Talk>To Home เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่อมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ