นางสาวศุภากร สุรดินทร์กูร (แก้ม) นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 13 คณะการจัดการการท่องเที่ยว

>>  ผู้เข้าประกวดขวัญใจงานกาชาด หมายเลข 19  ตัวแทนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

>>  สามารถร่วมโหวตเพื่อบริจาคให้สภากาชาดไทย  ผ่านช่องทาง    

 https://activity.redcrossfair.com/vote/info/149

 

และรับชมการประกวดรอบแรกวันที่ 18 ธ.ค. 64 และวันประกวดรอบตัดสินวันที่ 26 ธ.ค. 64

เข้าร่วมและรับชมงานกาชาดออนไลน์ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. www.redcrossfair.com

2. http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/