ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔)
เรื่อง สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://drive.google.com/.../1z.../view...  

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ไม่มีคำอธิบาย