สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (อุบลราชธานี) นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565
อ่านข่าวทั้งหมด ได้ที่ http://www.nida.ac.th/.../63-photos-news-2565/2382-651026
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน

มิติใหม่แห่งการพัฒนาเมือง กทม. กำลังเกิดขึ้นแล้ว

ชม live เพจ: มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน

 

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-16.00 น.

 

ผู้บริหารสถาบันฯ และสมาคม นศ.เก่า สพบ.ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ น. ณ วังสระปทุม

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้ลงนามถวายพระพรในนามสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วย

 

 

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล