มิติใหม่แห่งการพัฒนาเมือง กทม. กำลังเกิดขึ้นแล้ว

ชม live เพจ: มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน

 

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-16.00 น.

 

ผู้บริหารสถาบันฯ และสมาคม นศ.เก่า สพบ.ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ น. ณ วังสระปทุม

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้ลงนามถวายพระพรในนามสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วย

 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะกรรมการจัดงานกาชาดนิด้า เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 1,500,00 บาท จากการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้าและร่วมออกร้านกาชาดนิด้าออนไลน์ ประจำปี 2563 โดยเสร็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากจากการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้าประจำปี 2563

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล