เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีสมโภชพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ณ ศาลาประดิษฐาน บริเวณสวนน้ำตกสายม่าน โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เดินทางมาทำพิธีเบิกพระเนตรและแป้งเจิม พระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้รอบฐานองค์พระ พร้อมแจกวัตถุมงคล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือ สมเด็จวัดระฆัง ให้กับผู้เข้าร่วมงานในพิธีสมโภชวันนี้ จากนั้นเข้าสู่พิธีการบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ภายหลังพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีส่วนสำคัญในการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญา ได้แก่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสมโภชพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณถนนหน้าอาคารนวมินทราธิราช และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีบุญเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นงานพิธีอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สถาบันได้ร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้วาง พานพุ่มถวายราชสักการะ และพลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้นำเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย บุคลากร นายกสมาคมศิษย์เก่านิด้าคณะต่างๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเดินริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มอบหมายให้สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนสถาบันร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมี พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนวางพานพุ่ม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านเพิ่มเติม: จุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม พลเอกธีระเดข ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้ประสานงานโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาฯ และผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า พร้อมด้วย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมป่าไม้ โรงเรียนพื้นที่และชาวชุมชน จัดโครงการสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ซอยอยู่วิทยา 10 (จุดตัดคลองลำสลิดทองบนและคลองบึงนายรุ่ง) ถนนอยู่วิทยา เขตหนองจอก กทม. โดยกิจกรรมภายในงาน มีการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกริมคลองบึงนายรุ่ง และคลองลำสลิดทอง พร้อมด้วยตัวแทนสายคลองรับมอบต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อไปปลูกยังคลองอื่นๆตามที่ได้ขุดลอกไว้แล้วอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสานต่อศาสตร์พระราชาพัฒนาคลองและคุณภาพชีวิตประชาชน