สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ รพ.สนาม ช่วยเหลือ โควิด รอบ 3 จำนวน 14 หน่วยงาน จากเงินบริจาคและของบริจาคจากผู้ใจบุญ
 
 

ช่องทางการสมัคร

ทาง Line@ โดยเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่

ID Line : @NIDAVRRUN (มี@ ด้วย)

หรือ ทาง https://race.thai.run/nidavr

 

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะกรรมการจัดงานกาชาดนิด้า เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 1,500,00 บาท จากการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้าและร่วมออกร้านกาชาดนิด้าออนไลน์ ประจำปี 2563 โดยเสร็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ วังสระปทุม

ภาพและข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากจากการจำหน่ายสลากกาชาดนิด้าประจำปี 2563

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น.- 22.30 น. ระบบ Zoom Online (เฉพาะวาระเรื่องพิจารณา อย่างไม่เป็นทางการ)

อ่านเพิ่มเติม: สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า