ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ (2)

การจ่ายเงินรางวัลสลากกาชาดนิด้า ประจำปี 2562

ผู้ถูกรางวัลสามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเอง หรือส่งผู้แทนมารับรางวัล ได้ที่ สำนักงานร้านกาชาดนิด้า อาคารนวมินทราธิราช ชั้น G (ข้าง Nida Shop หรือบริเวณตู้ ATM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น. ในกรณีที่ผู้ถูกรางวัล ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรุณาถ่ายภาพสลากที่ถูกรางวัล พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์ลงนามรับรองให้เรียบร้อย หน้าสมุดเงินฝากที่จะให้โอนเงิน เบอร์โทรติดต่อกลับ ส่งให้ร้านกาชาดนิด้า ได้ทาง Email :nida_alumni@nida.ac.th หรือ fax: 02 7273343 โทร 02 7273342 , 02 7273343 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าทราบ และกรุณาส่งสลากตัวจริงพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน ทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานร้านกาชาดนิด้า อาคารนวมินทราธิราช ชั้น G สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กทม. 10240 โทร: 02 7273343 เจ้าหน้าที่ร้านกาชาดนิด้า จะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ถูกรางวัลต่อไป

กิจกรรมสมาคม

          สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” ร่วมใจ ช่วยภัย...

พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์...

ขอแสดงความยินดีกับ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า...