ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ (1)

ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ (2)

.

กิจกรรมสมาคม

          สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” ร่วมใจ ช่วยภัย...

พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์...