กิจกรรมสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ...

          โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...

          สติกเกอร์ไลน์ Witty NIDA : by NIDA Alumni Connect 40 ตัว น่ารักๆ มาแล้วจ้า โหลดใช้งานได้แล้วในวันนี้